Tento web je využívaný pre Aio Production. Partout sur le site, nous Employons les termes « nos », « notre » and « nos » en référence à Budget Diary. Táto webstránka obsahuje informácie, nástroje a služby, ktoré sú prístupné, sú ponúkané ako rozpočet denníka, ktorý je v súlade so všetkými pravidlami, podmienkami, politikou a požiadavkami .

Návštevník notre site et/ou en achetant quelque si vybral auprès de notre entreprise, vous prenez part à notre « Service » et acceptez d'être lié(e) par les modalités et conditions suivantes (« Conditions générales » , « Conditions d'utilisation »), y zahŕňajúce modality, podmienky a politické podmienky spomenuté aux présentes et/ou accessibility en hyperlien. Podmienky používania platia pre všetkých používateľov lokality, vrátane, bez obmedzenia, individuálnych návštevníkov, štvorkárov, klientov, obchodníkov a štvorcov.
Veuillez lire attenitivement les présentes Podmienky používania pred prístupom na internetovú stránku a používanie. Pri súhlase s quelconque partie du Site alebo en l'utilisant súhlasíte so súčasnými podmienkami používania. Neprijímajte všetky modality a podmienky súčasného súhlasu, neprijímajte sa na webe alebo využívali svoje služby. Súčasné podmienky používania so zreteľom na ponuku, akceptácia je obmedzená.

Chacun des nouveaux outils ou funknalités qui sont à la la la la boutique de la également assujetti aux d'utilisation. Pozrite sa na poradcu pre verziu la plus récente des Podmienky používania à tout moment sur cette page. Nové rezervy, ktoré sa pravidelne uskutočňujú, modifikátor alebo náhrada za dovážanú stranu súčastí Podmienky používania a zverejnenie chýb počas dňa a úprav na našej webovej stránke. Il vous incombe de vérifier cette page de temps à autre pour voir si des changes y ont été apportés. Pokračovanie prístupu na webovú stránku alebo používanie po publikácii modifikácií, akceptujte bunky.
Notre butik est hébergée sur Shopify Inc. Elektronický obchod société nous fournit la plateforme e-commerce en ligne qui nous permet de vous vendre nos produits and services.

ČLÁNOK 1 – PODMIENKY VYUŽITIA DE LA BOUTIQUE EN LIGNE
Akceptované podmienky používania, vous déclarez avoir atteint ou dépassé l'âge de la majorité dans votre région, provincia alebo État a nous avoir donné l'autorisation de permettre à toute personne mineure à votre charge d'utiliser ce site.

Nepoužívajú sa žiadne produkty z ilegálnych alebo neautorizovaných práv, nie sú porušené jurisdikcie lois de votre lorsque vous utilisez le Service (y compris, sans toutefois s'y limiter, les droits d'auteur).

Nemôžete nájsť prenos informácií, vírus alebo kód ničenia prírody.

Une priestupok alebo jeden priestupok de n'importe laquelle des Conditions entraînera la résiliation immédiate de vos Services.


ČLÁNOK 2 – PODMIENKY GÉNÉRALES
Nous nous réservons le droit de odmietnutie de servir quelqu'un à tout moment et pour quelque raison que ce soit.

Vous comprenez que votre contenu (à l'exception des information related à votre carte de kredit) peut être transféré sans chiffrement et que cela comprend (a) des transfers sur plusieurs réseaux ; et (b) des changements effectués dans le but de se conformer et de s'adapter aux exigences techniky de la connexion de réseaux ou d'appareils. Les information de votre carte de crédit sont toujours chiffrées lors de leur transfert sur les réseaux.

Akceptujeme reprodukovanie, kopírovanie, kopírovanie, predávame, predávame alebo využívame službu, využívate službu, poskytujeme prístup k službe, pridávame kontakt na tejto webovej stránke cez lequel le Service est fourni, sans notre autorisation écrite expresse.

Menej používané titre v súčasnej dohode vrátane titra indikujúceho jedinečnosť a žiadne obmedzenia ani vplyvu na podmienky.

ČLÁNOK 3 – PRESNOSŤ, VYČERPANIE A AKTUÁLNE INFORMÁCIE
Nous no saurions être tenus zodpovedných informácií, ktoré sú navrhnuté na mieste, ktoré je nepresné, neúplné alebo caduques. Obsah tejto stránky je štyridsiaty názov všeobecnej jedinečnej informácie a neuskutočňuje sa, pretože je potrebné zvážiť alebo použiť základnú cenu pre rozhodnutia bez poradcu zdrojov informácií plus dôležitých, plus presných plus kompletných alebo plus aktuálnych. V prípade, že sa jedná o stránku, ktorá je v súlade s rizikami.

Ce site peut contenir surees données historiques. Podľa definície nie sú historické príbehy ani skutočnými unikátmi štyroch rokov podľa referenčného názvu. Nous nous réservons le droit de modifikátor les contenus de ce site à tout moment, mais nous n'avons aucune de mettre à jour les information qu'il contient, quelles qu'elles soient. Vous reconnaissez qu'il vous incombe de surveiller les changes apportés à notre site.


ČLÁNOK 4 – PRIX

Nie je zahrnutá cena v eurách, vrátane daní (TTC). Nové rezervy, ktoré sú súčasťou modifikátora, v každom momente, ktorý sa vyrába na základe základnej tarify, počas overenia príkazu.

Les prix de nos produits sont modifikiables sans préavis.
Nous nous réservons le droit de modifikator or de mettre fin au Service (ou à une quelconque party de celui-ci) à tout moment et sans préavis.

Nus ne pourrons être tenus responsables envers vous ou tout tiers de tout changement de prix, ou encore de toute modifikation, suspending or interrupt du Service.


ČLÁNOK 5 – PRODUKTY SLUŽBY (le cas échéant)
Najlepšie možné produkty alebo služby nie sú dostupné na webe. Il sa peut que les quantités de ces produits ou services soient limitées and que leur retour or leur échange Soit strictement assujetti à notre Politique de retour.

Nous nous sommes efforcés de présenter aussi précisément que possible les couleurs et images des produits figurant sur la boutique. Nous ne pouvons cependant pas garantir la precision d'affichage des couleurs sur l'écran de votre ordinateur.
Nus nouus réservons le droit, without toutefois and être Povinnosti, obmedzujú predaj našich produktov alebo služieb pre všetkých ľudí, geografický región alebo jurisdikcia donnée. Nous nous autorisons à exercer ce droit au cas par cas. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités des produits ou services que nous offrons. Toutes Les descriptions des Produits and Leur Tarification Sont Modifikable à tout moment, bez préavis et à notre entière discrére. Nous nous réservons le droit d'interrompre la vente d'un produit à tout moment. Toute offre de produit ou service sur ce site est nulle là où la loi l'interdit.

Nezaručujeme kvalitu produktov, služieb, informácií alebo materiálov, ktoré sú v našej ponuke alebo v prípade, že máte záujem o opravu alebo o chyby v porovnaní s aktuálnym servisom.

ČLÁNOK 6 – LIVRAISON ET DROIT DE RÉTRACTATION SUR LES PRODUITS NUMÉRIQUES

Číselné produkty predávané na lokalite www.budgetdiary.fr majú k dispozícii jedinečné vlastnosti a poplatky. Le lien de téléchargement vous sera fourni par mail à la suite de votre achat. Le caractère numérique de ces produit est sécifié sur les fiches produits: dans le titre (uveďte "digitálny"), sur les visuels de la fiche produit (bandeau avec uveďte "produit numérique en téléchargement instantné") ainsi fiches produenit description (uveďte „Ceci est un produit numérique en téléchargement. Après votre achat, vous recevrez un e-mail contenant un lien pour télécharger votre produit.")

Conformément à la loi, le droit de rétractation ne s’applique pas pour les contrats de fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ak chcete získať číselný produkt podľa vyjadrenia k rozhodnutiu o stiahnutí produktu. La validation des présentes CGV lors du priechod à la caisse vaut Accord exprès du consommateur.


ČLÁNOK 7 – PRESNOSŤ FAKTURÁCIE ET ​​DES INFORMÁCIE DE COMPTE
Nous nous réservons le droit de responder toute commande que vous passez auprès de nous. Nové pouvóny, bez ohľadu na uváženie, obmedzovač alebo prstenec pre množstvo osôb, pred vstupom alebo príkazom. Ces obmedzenia peuvent inclure les commandes passées par ou sur le même compte client, la même carte de crédit et/ou des commandes utilisant la même addressse de facturation et/ou d'expédition. Si nous modifions ou annulons une commande, il se peut que nous tentions de vous en aviser en vous contactant au moyen de l'adresse e-mail a/ou de l'adresse de facturation ou du numéro de teléphone fournis au moment de la commande . Nous nous réservons le droit de limiter ou d'interdire les commandes qui, selon nous, semblent avoir été passées par des négociants, des revendeurs ou des distributeurs.
Prijímate štyri informácie o novinkách a aktuálnych, úplných a presných účtoch v butiku. Prijmite rýchle doručenie hlasovania o všetkých aktuálnych informáciách, vrátane e-mailovej adresy pre hlasovanie a číselných údajov z kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, po finalizácii transakcií a kontaktov s prípadmi.

Pour plus d'informations, veuillez konzultant notre Politique de retour.

ČLÁNOK 8 – POMOCNÉ FAKULTATÍVY
Nous sommes susceptibles de vous fournir l'accès à des outils tiers que nous ne surveillons, no controls et ne gérons pas.

Prezrite si a akceptujte všetky prístupy k všetkým službám « dostupné » a « sus réserve de disponibilité », bez záruky, zastúpenia alebo podmien d'aucune sorte indre et sans approbation la more. Nous nie saurions être tenus zodpovední za to, že je to tak, ako je to tak, pretože to znamená, že sa spoliehajú na používanie rôznych úrovní fakúlt.

Používajte rôzne možnosti podľa navrhovaných fakúlt podľa predsudkov na mieste podľa vlastného uváženia a s ohľadom na riziká. En outre, il vous appartient de vous Renseigner sur les conditions dans lesquelles ces outils sont fournis par le(s) fournisseur(s) tiers dotčené(y) a akceptujúce ces podmienky.

Nachádzajú sa tu nové návrhy nových služieb a/alebo nových funkcií na webe lokality (a obsahuje nové nástroje a zdroje). Ces nouveaux services et/ou fonctionnalités seront aussi assujettis aux présentes Podmienky používania.


ČLÁNOK 9 – LIENS DE TIERS
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom notre Service peuvent inclure des éléments provenant de tiers.

Les liens de tiers Sur ce peuvent vous rediriger versus des sites web de tiers qui ne sont pas affiliés à nous. Nous ne sommes pas tenus d’examiner ou d’évaluer leur leur contenu ou leur exaktnosť, de même que nous ne garantissons pas et n’assumons aucune responsabilité quant aux contenus ou sites web, ou aux autres contenus, produits.

Nous nie sommes pas responsables des préjudices ou dommages liés à l’achat ou à l’utilisation de biens, services, ressources, contenus ou de toute autre transakce reliée à ces sites web tieers. Veuillez lire attenivement les politiques et pratiques de ces tiers et surez-vous de bien les comprendre avant de vous engagementr dans une transakcie. Les plaintes, reclamations, préoccupations alebo otázky týkajúce sa produktov doivent être adressées à ces mêmes tiers.


ČLÁNOK 10 – KOMENTÁRE, RETOURS D'EXPÉRIENCE ET AUTRES SOUMISSIONS
Si, à notre demande, vous soumettez des contenus spécifiques (príklad, dans le cadre des votre participation concours), ou si, sans demande de notre part, vous envoyez des idées creatives, des ideas, des propositions, des plans ou d'autres éléments, que ce soit en ligne, par e-mail, par courrier ou autrement (kolektív, « commentaires »), vous nous accordez le droit, à tout moment et bez obmedzenia, de modifikátor, kopírka, vydavateľ, distribútor, traduire et utiliser dans quelque média que ce soit tous les commentaires que vous nous transmettez. Nous ne sommes pas et ne devrons en aucun cas être tenus (1) de maintenir la secretité des commentaires ; (2) de dédommager qui que ce soit pour tout commentaire fourni ; ou (3) de répondre aux commentaires.
7. Rozhodujúce osoby, naše povinnosti, nadriadený obsah a ďalší obsah rôznych sudcov, bez ohľadu na uváženie, nezákonné, urážlivé, nebezpečné, diffamatoique, pornografia, obťažovanie propriété intellectuelle d'une partie ou les présentes Podmienky používania.
Vous convenez que vos commentaires ne doivent en aucun cas porter atteinte aux droits de tiers, y compris aux droits d'auteur, aux marques de commerce, à la vie privée, à la personnalité ou à tout autre de propriété personal intelektuál. Vous convenez en outre que vos commentaires ne devront contenir aucun élément illégal, injurieux ou obscène, ni aucun virus informatique ou autre logiciel malveillant susceptible d'affecter d'une quelconque façon duexe fonction web con. Vous ne pouvez pas utiliser de fausse addressse e-mail, prétendre être quelqu’un que vous n’êtes pas, ou essayer de nous induire, nous ou les tierse, en erreur quant à l’origine des commentaires. Vous êtes entièrement responsable de tous les commentaires que vous émettez ainsi que de leur exaktnosti. Nous déclinons toute responsabilité à l'égard des commentaires publiés par vous ou un tiers.

ČLÁNOK 111 – INFORMAČNÉ PERSONÁLY
Odovzdávanie osobných informácií personálu v notre butique est régie par notre Politique de dôverné. Kliknite na konzultanta pre Politique de Confidentialité.


ČLÁNOK 12 – CHYBY, NEPRESNOSTI A VYNECHANIE
Il is peut qu'il y ait parfois, sur notre site ou dans le Service, des information contenant des erreurs typographiques, des inexexactiques ou des omissions reliées aux descriptions, aux prix, aux promotions, aux offres, aux frais d'expédition, aux délais d'acheminement et à la disponibilité des produits. Nové rezervy le droit de corriger toute chyba, nepresnosť alebo vynechanie, a zmena alebo aktualizácia informácií, vernostný kód príkazov a informácie v službe dans le Service na tejto webovej stránke, pripojenie a nepresnosť tout moment et sans préavis (y compris après que vous ayez passé votre commande).

Nie je čas na aktualizáciu, modifikátor alebo objasňovač informácií označených v službe alebo na tejto webovej stránke, obsahuje viac obmedzení, viac informácií o cene, sauf si la loi l'exige. Presný dátum presného dátumu alebo aplikácie na aktualizáciu služieb a služieb alebo webových stránok pripojenej na webovú stránku s prehľadom être définie pour indiquer que l'ensemble des information offertes dans le Service ou sur tout site web journexe ont


ČLÁNOK 13 – POUŽÍVANIE INTERDITES
En plus des autres interdictions énoncées dans les Conditions d'utilisation, il vous est d'utiliser le site ou son contenu :
( a) à des fins illégales; (b) pour inciter des tiers à réaliser des actes illégaux ou à y prendre part ; (c) pour enfreindre toute ordonnance locale ou toute réglementation, règle ou loi internationale, fédérale, provinciale ou étatique ; (d) pour transgresser ou violer nos droits de propriété intellectuelle ou ceux de tiers; (e) naliať harcelera, zlodeja, urážku, žehnajúcu, diffamer, calomnier, denigrer, intimider ou discriminer quiconque en fonction du sexe, de l'orientation sexuelle, de la religion, de l'origine ethnique, de la race, de âge, de l'origine nationale ou d'un handicap ; (f) pour soumettre des renseignements faux ou trompeurs de tout site web connexe, ainsi que d'autres sites web ou d'Internet ; (h) pour recueillir ou suivre les renseignements staffs d’autrui; (i) pour spammer, hameçonner, détourner un domaine, extorquer des information, parcourir, explorer ou ballayer le web ; (j) à des fins obscènes ou immorales; ou (k) pour perturber ou contourner les mesures de sécurité du Service ou de tout site connexe, ainsi que d'autres sites web ou d’Internet. Nové nové rezervy podľa meracích údajov o využívaní služieb alebo z tejto webovej stránky pripojenej k neobmedzenému používaniu.


ČLÁNOK 14 – VYLÚČENIE ZÁRUK A OBMEDZENÍ ZODPOVEDNOSTI
Nous ne garanti, certifikácie ou déclarons en aucun casque que votre utilisation de notre Service sera ininterrompue, safe sécurisée chyba.

Nie sú zaručené žiadne výsledky, ktoré sú potrebné pre použitie služby seront presadzuje záväzky.

Prijímate čas, čas a prácu dôchodcu le Service pour des periodes indéterminées ou l'annuler à tout moment et sans préavis.
Vous convenez expressément que votre utilization du Service, alebo votre incapacité à utiliser celui-ci, est à votre soul riskque. Le Service ainsi que tous les produits and services qui vous sont fournis par le biais de celui-ci sont (sauf labourre de notre de notre part) fournis « tels quels » a « sous réserve de disponibilité » použitie votre, atď., bez zastúpenia , záruky alebo podmienky triedenia, podmienky, ktoré sú implicitné, zahŕňajú toutes les záruky alebo podmienky implicitné komercializácia alebo kvalita predaja, prispôsobenie konkrétnemu použitiu, trvanlivosť, titre a neprítomnosť kontrastu.
Rozpočtový denník, no direktori, zodpovední, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, zmluvní partneri, inštalatéri, štatutári, prestatiéri a správcovia služieb nie sú zodpovední za toute blessure, perte, squesques réclam , nepriame, doplnky, tresty, spéciaux ou consécutifs, y compris mais sans s'y limiter, de la perte de profits, revenus, économies ou données, de coûts de náhrada ou autres dommages similaires, qu'ils soienttumêc contract en cas de négligence), prísna zodpovednosť alebo autorita, výsledok využívania hlasovania v rámci servisu alebo poskytovania služieb alebo potvrdení produktov, a to bez ohľadu na to, či je reklamácia neplatná. produit, y obsahuje viac bez obmedzenia, à des erreurs ou omiss dans un contenu, ou à de quelconques pertes ou dommages découlant de l'utilisation du Service ou d'un contenu (ou produit) publié, transmis par ou rendu le biais du Service, et ce, même si vous avez été averti(e) de la possibilité qu'ils surviennent.
Du fait que sures États ou juridictions ne permettent pas d’exclure ou de limiter la responsabilité quant aux dommages consécutifs ou accessoires, notre responsabilité dans ces États ou juridictions sera limitée per parents dans lala

ČLÁNOK 15 – ODŠKODNENIE
Prijímate odškodnenie, ochranu a hospodárenie s rozpočtovým denníkom a notre société mère, no filiales, sociétés affiliées, partenaires, agents, directory , zmluvné strany, koncédanti, prestataires de services, sous-traitants, fournisseurs, stagiaires et Employés, quittes de toute réclamation ou demande, y compris d'honoraires raisonnables d'avocat, emise par un quelconque de tiers àsé súčasné podmienky používania dokumentov alebo referenčného písma, alebo porušenie pravidiel pre quelconques alebo droits d'un úrovní.


ČLÁNOK 16 – DISSOCIABILITÉ
Dans le cas où une quelconque disposition des présentes Podmienky používania est jugée illégale, nulle ou neaplikovateľné, cette disposition per néanmoins platné dansures par la loi, et la partie neuplatniteľné sera considérée comme étant dissociée de ces Podmienky používania, bez ohľadu na jugement n'affecte la validité et l'applicabilité des autres dispositions.

ČLÁNOK 17 – RÉSILIATION
Znížené povinnosti a zodpovednosť zasnúbených strán pred dátumom odstúpenia od dohody a po zmene dohody, atď., až do konca.

Les présentes Conditions d’utilisation resteront en vigueur, à moins et jusqu’à ce qu’elles soient résiliées par vous ou par nous. Vous pouvez résilier ces Podmienky používania à tout moment en nous avisant que vous nie souhaitez plus utiliser no Services, ou lorsque vous cessez d’utiliser notre site.
Si nous jugeons ou podozrivi, à notre seule discrétion, que vous nerespectez pas ou que vous n'avez pas rešpektovaný une quelconque modalité ou disposition des présentes Podmienky používania, nous pouvons également résilier cett Accord and safe préavis. Vous demeurerez alors responsable de toutes les sommes redevables jusqu’à la date de résiliation (zahrnúť), en conséquence de quoi nous pouvons vous odmietnuté l’accès à nos Services (ou à une partie de ceux-ci).

ČLÁNOK 18 – INTÉGRALITÉ DE L'ACCORD
Tout manquement de notre part à l'exercice ou à l'application d'un droit ou d'une disposition des présentes Podmienky d 'utilisation ne constitue pas une renonciation à ce droit ou à cette disposition.

Les présentes Podmienky používania alebo politického využívania a využívania rôznych publicií na webe, na ktorom sa to týka et régissent votre utilization du Service. Elles remplacecent l'ensemble des accords, communications et propositions antérieurs et actuels, oraux ou écrits, entre vous et nous (y compris, mais sans s'y limiter, toute version antérieure des Conditions d’utilisation).
Toute ambiguïté quant à l’interprétation de ces Podmienky používania ne doit pas être interprétée en défaveur de la partie rédactrice.


ČLÁNOK 19 – UPLATNITEĽNÝ LOI
Súčasné podmienky používania, ainsi que tout tout tout jasný par lequel nous vous fournissons les Services sont régis and interprétés en vertu des lois .


ČLÁNOK 20 – ÚPRAVY APPORTÉES POMOCNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA
Pozrite si poradcu pre verziu la plus récente des récente des d’utilisation à tout moment sur cette page.

Nové nové rezervy, bez ohľadu na uváženie, každý deň, modifikátor alebo náhrada za aktuálnu stranu Podmienky používania zverejnených používateľov sa vyskytli počas dňa a/alebo úprav na našej webovej stránke. Il vous incombe de vérifier notre site web de temps à autre pour voir si des changes y ont été apportés. Pokračovanie v prístupe k webovej stránke a službe alebo používateľovi po zverejnení zmien schválených súčasnými podmienkami používania, akceptujte všetky bunky.


ČLÁNOK 21 – COORDONNÉES
Menej otázok príbuzných aux Podmienky používania doivent nous être envoyées à contact@unigostore.com.