Tento web je využívaný pre Aio Production. Partout sur le site, nous Employons les termes « nos », « notre » et « nos » en référence à FIVALO. Táto webstránka obsahuje súbor informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú prístupné, sú ponúkané ako FIVALO à l'utilisateur que vous êtes, a to v stave, v akom sú akceptované úplné modality, podmienky, politika a pravidlá.

Návštevník notre site et/ou en achetant quelque si vybral auprès de notre entreprise, vous prenez part à notre « Service » et acceptez d'être lié(e) par les modalités and conditions suivantes (« Conditions générales », « Conditions d'utilisation »), y zahŕňajúce modality, podmienky a politické podmienky uvedené v aux présentes et/ou availables en hyperlien. Podmienky používania platia pre všetkých používateľov lokality, vrátane, bez obmedzenia, individuálnych návštevníkov, štvorkárov, klientov, obchodníkov a/alebo štvorcov.
Veuillez lire attenitivement les présentes Podmienky používania pred prístupom na internetovú stránku a používanie. Pri súhlase s quelconque partie du Site alebo en l'utilisant súhlasíte so súčasnými podmienkami používania. Neprijímajte všetky modality a podmienky súčasného súhlasu, neprijímajte sa na webe alebo využívali svoje služby. Bez súčasných podmienok používania, ktoré sú zahrnuté v ponuke, akceptácia je obmedzená. Podmienky používania. Pozrite sa na poradcu pre verziu la plus récente des Podmienky používania à tout moment sur cette page. Nové rezervy, ktoré sa pravidelne uskutočňujú, modifikátor alebo náhrada za dovážanú stranu súčastí Podmienky používania a zverejnenie chýb počas dňa a úprav na našej webovej stránke. Il vous incombe de vérifier cette page de temps à autre pour voir si des changes y ont été apportés. Pokračujte v prístupe k webovej stránke alebo k používaniu po publikácii modifikácií, ktorú akceptujete celes-ci.
Notre butik est hébergée sur Shopify Inc.

ODDIEL 1 – PODMIENKY VYUŽITIA DE LA BOUTIQUE EN LIGNE
Akceptované lesy présentes Podmienky používania, podľa vyhlásenia alebo ukončenia väčšinového štátu vo volebnom regióne, provincie alebo Étatu a v našom štáte bez povolenia na prístup k osobným oprávneniam na hlasovanie za používanie1 stránky. t2>
Nepoužívajú sa žiadne produkty z nelegálnych alebo neautorizovaných práv, nie sú v rozpore s jurisdikciou lois de votre lorsque vous utilisez le Service. príbuzní aux droits d'auteur).

Vous ne devez pas transmettre de vers informatique, de virus alebo tout code de nature destructrice.

Porušenie alebo porušenie podmienok dovozu bezprostredného odstúpenia od služieb.